Hoàng Hanh, Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mr. Thắng: 0913.446.169 – Mr. Thường: 0979 427 922
Email: congtydetmayminhthang@gmail.com

CN 10, Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mr. Thắng: 0913.446.169 – Mr. Thường: 0979 427 922
Email: congtydetmayminhthang@gmail.com

CONTACT