Xử lý phai màu

Liên hệCòn hàng
Tổng Quan
  • Vải được nhuộm không đúng quy trình, hoặc sử dụng thuốc nhuộm không đảm bảo sẽ khiến cho vải bị phai màu ngay trong lần giặt đầu tiên.
  • Chúng tôi là đối tác phù hợp và tốt nhất để giúp các đơn vị may mặc gặp phải những lô vải bị phai màu cần xử lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu.

Liên hệ: 0979 427 922